Lập trình phát triển Website
NADE Hanoi

Khách hàng
NADE Hanoi

Thời gian
11/2019 – 1/2020

Quy mô dự án
Thiết kế UI/UX
Lập trình phát triển Website

Mục tiêu

Phong cách thiết kế giao diện khác biệt so với những thương hiệu khác trong phân khúc, nhằm tạo nên trải nghiệm vượt trộikhác biệt.

Làm nổi bật dịch vụ cung cấp giải pháp kinh doanh cà phê, thay vì chỉ đơn thuần bán cà phê.

Phong cách thiết kế Maverick mang lại sự độc đáo và nổi bật.

Thiết kế đáp ứng trên điện thoại & máy tính bảng.

Dự án tiếp theo
Xây dựng thương hiệu & Website
Solasta Spa