Lập trình phát triển Website
OLOLA Vietnam

Khách hàng
OLOLA Vietnam

Thời gian
4/2020 – 5/2020

Quy mô dự án
Thiết kế UI/UX
Lập trình phát triển Website

Mục tiêu

Phong cách thiết kế UI/UX thân thiện với mẹ bỉm sữa, đồng thời nhất quán với hệ thống nhận diện thương hiệu OLOLA dưới tư cách là đối tác độc quyền tại Việt Nam.

Làm nổi bật 2 dòng sản phẩm chính. Đồng thời, phát triển những chức năng cần thiết cho một website thương mại điện tử Ecommerce.

Giao diện thiết kế trang chủ

Giao diện thiết kế trang Lý do chọn OLOLA?

Giao diện thiết kế trang danh mục sản phẩm & sản phẩm

Thiết kế đáp ứng trên điện thoại & máy tính bảng.

Dự án tiếp theo
Lập trình phát triển Website
Dairry Vietnam