Lập trình phát triển Website
HMEC

Khách hàng
HMEC

Thời gian
5/2020 – 6/2020

Quy mô dự án
Thiết kế UI/UX
Lập trình phát triển Website

Mục tiêu

Làm nổi bật 3 dòng sản phẩm chính, đồng thời tập trung nhấn mạnh sự lâu đời của thương hiệu và phong cách chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong cách thiết kế giao diện người dùng (UI). Trong đó, khách hàng muốn gia tăng nhận thức của người dùng với bộ nhận diện thương hiệu mới.

Phát triển chức năng cần thiết cho một website thương mại điện tử Ecommerce.

Giao diện thiết kế trang chủ

Giao diện thiết kế trang Giới thiệu

Giao diện thiết kế trang danh mục sản phẩm & sản phẩm

Thiết kế đáp ứng trên điện thoại & máy tính bảng.

Dự án tiếp theo
Lập trình phát triển Website
Jushi International